pdf print

Zmluvné podmienky pre služby zakúpené po rezervácii


Tieto zmluvné podmienky pre služby zakúpené po rezervácii (Podmienky pre služby zakúpené po rezervácii) platia medzi vami („vy“) a www.gotogate.sk („my“ alebo „nás“ alebo „nám“ alebo „nami“) ako dodatok k všeobecným zmluvným podmienkam, ktoré sa vzťahujú na vašu pôvodnú rezerváciu („ZP“), ktoré sú tu zaradené odkazom. V prípade rozporu alebo nezrovnalosti medzi týmito Podmienkami pre služby zakúpené po rezervácii a ZP, budú mať prednosť tie druhé.

 1. Zmeny vykonané po rezervácii
  1. Ponúkame vám možnosť vykonávať zmeny a dodatky k rezervácii vašej letenky, vrátane napríklad nasledovného: zmena rezervácie, zmena mena, rezervácia sedadla, dodatočná batožina, dodatočné jedlá počas letu, pridanie detskej letenky a ďalšie letecké vedľajšie služby (každá z nich je „zmenou vykonanou po rezervácii“). Ponuky sa líšia a závisia od konkrétnej rezervácie a leteckej spoločnosti. Zmena vykonaná po rezervácii vašej letenky podlieha pravidlám cestovných poplatkov a podmienkam príslušnej leteckej spoločnosti. V prípade zmien a dodatkov môžete tiež priamo kontaktovať leteckú spoločnosť.
  2. Celková cena za požadovanú zmenu vykonanú po rezervácii je uvedená v odkaze vzťahujúcom sa na platby, ktorý ste od nás dostali. Celková cena zahŕňa poplatok (poplatky) leteckej spoločnosti, náš manipulačný poplatok a náš servisný poplatok (ak je to potrebné, pozrite si časť 2).
  3. Vaša zmena vykonaná po rezervácii sa uskutoční až po prijatí platby a závisí od dostupnosti. Ak sa poplatok leteckej spoločnosti zmení pred uzavretím zmluvy medzi vami a leteckou spoločnosťou alebo ak požadovaná zmena vykonaná po rezervácii nie je dostupná, zmluva s leteckou spoločnosťou nenadobudne účinnosť, ak takýto zvýšený poplatok leteckej spoločnosti nebudete akceptovať. V takomto prípade vám bude vaša platba vrátená. Zmena vykonaná po rezervácii sa dokončí až po potvrdení e-mailom. Ak nedostanete potvrdenie, obráťte sa na našu zákaznícku službu.
 2. Osobné služby
  1. Ak ste si v čase rezervácie vašej letenky nezakúpili balík podpory, pri telefonickej alebo e-mailovej žiadosti o manuálnu pomoc týkajúcu sa rezervácie vašej letenky sa uplatňuje jednorazový poplatok. Poplatok je uvedený v odkaze vzťahujúcom sa na platby, ktorý ste od nás dostali.
  2. Poplatok za osobnú službu je nevratný. V snahe predísť pochybnostiam, to druhé platí aj vtedy, ak sa rozhodnete zrušiť rezerváciu vašej letenky, alebo ak naša pomoc nepovedie k potvrdenej zmene (napríklad, ale bez obmedzenia, kvôli nepotvrdeniu leteckou spoločnosťou alebo kvôli nedostupným alternatívam pre zmenu rezervácie).
 3. Cestovné dokumenty odoslané prostredníctvom bežnej pošty
  1. Vaše cestovné dokumenty sa posielajú bežnou poštou (bez doporučeného listu) po prijatí vašej platby. Za stratené alebo oneskorené poštové zásielky spôsobené vinou pošty nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ste zodpovedný za odoslanie správnej poštovej adresy v čase rezervácie letenky, pričom poštovú adresu nie je možné zmeniť.
  2. Poplatok zahŕňa jeden súbor cestovných dokumentov za jednu rezerváciu a je nevratný. V prípade, že potrebujete nový súbor cestovných dokumentov v dôsledku vami vykonaných zmien alebo zmien vykonaných príslušnou leteckou spoločnosťou, vyžaduje sa dodatočná platba.
 4. Služba oneskorenej batožiny
  1. Poplatok za službu oneskorenej batožiny je nevratný.
  2. Okrem poskytovania služby batožiny, vrátane pomoci pri otázkach týkajúcich sa batožiny a odovzdania žiadostí o batožinu príslušnej leteckej spoločnosti, služba zahŕňa aj pomoc po odchode od nášho externého partnera Blue Ribbon Bags, v súlade s dohodou o službách spoločnosti Blue Ribbon Bag. Ako sprostredkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť za služby vykonávané spoločnosťou Blue Ribbon Bags alebo plnením jej zmluvy o poskytovaní služieb.
   Viac informácií o službe batožiny
   Zmluva o službách spoločnosti Blue Ribbon Bags
 5. Mobilný cestovný plán
  1. Poplatok za mobilný cestovný plán je nevratný. Telefónne číslo, ktoré ste uviedli, nemôžete po zakúpení zmeniť.

Header
Subject
Body
Footer