Solid Cestovné poistenie


POISTNÉ PLNENIA

  • 24-hodinová lekárska pohotovosť
  • Náhrada za oneskorenú batožinu
  • Náhrada za oneskorené cestovanie
  • Odcudzené alebo stratené cestovné doklady
  • Osobná zodpovednosť

Informácie o produkte nájdete tu »
Úplné znenie zmluvných podmienok nájdete tu »

POISŤOVŇA

SOLID Insurance, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Sweden, IČO 516401-8482, Email: claimsEU@intana-assist.com.

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

V prípade poistných udalostí, ktoré si nevyžadujú okamžitý lekársky zásah, prosím, kontaktujte Intana Assist odoslaním e-mailu na claimsEU@intana-assist.com.

Prosím, zahrňte vaše meno, číslo poistky/ potvrdenie rezervácie a dôvod vášho nároku.

V prípade núdzovej zdravotnej situácie volajte: Intana Assist na + 44 (0) 208 865 3051.

Header
Subject
Body
Footer