Solid Poistenie batožiny


POISTNÉ PLNENIA

  • Náhrada za oneskorenú batožinu po 2 hodinách
  • Kryje stratu alebo krádež batožiny

Informácie o produkte nájdete tu »
Úplné znenie zmluvných podmienok nájdete tu »

POISŤOVŇA

SOLID Insurance, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Sweden, IČO 516401-8482, Email:claimsEU@intana-assist.com.

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

V prípade poistnej udalosti kontaktujte Intana Assist odoslaním e-mailu na claimsEU@intana-assist.com.
Uveďte svoje meno, číslo objednávky a dôvod svojej žiadosti.

Header
Subject
Body
Footer