pdf print

Ochrana v prípade storna


Podrobné informácie o produkte na ochranu pred zrušením poistenia Solid Insurance
Solid Försäkrings AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg

Spoločnosť Gotogate vám zároveň s rezerváciou odporúča uzavrieť aj ochrana v prípade storna.

Pokiaľ cestu nebudete môcť podniknúť z dôvodu akútneho ochorenia, úrazu alebo úmrtia, ktoré sa týka vás, vášho spolucestujúceho alebo blízkeho príbuzného, vrátime vám peniaze. Pod pojmom blízky príbuzný sa tu rozumejú manžel, manželka, deti, vnuci, bratia, sestry, rodičia, starí rodičia alebo svokrovci poistenca, osoba, s ktorou poistenec žije vo zväzku rovnocenným s manželským zväzkom, alebo jeden z spolucestujúcich z vašej rezervácie. Pod pojmom akútne ochorenie sa rozumie ochorenie, o ktorom ste v čase objednávky cesty nevedeli, nemohli vedieť alebo nemali vedieť. Celú udalosť je nutné overiť prostredníctvom platného lekárskeho osvedčenia spoločnosti Gotogate. Na niektoré výnimočné okolnosti sa ochrana v prípade storna nevzťahuje.

Kontaktujte nás

  • Poistenia storna sa uzatvára zároveň s rezerváciou.
  • Rezerváciu letu je nutné zrušiť minimálne dve hodiny pred plánovaným odletom. Pri neskoršom storne nebude poskytnutá žiadna finančná náhrada.
  • Ochrana v prípade storna je platné len spolu s platným lekárskym osvedčením spoločnosti Gotogate, ktoré nám je nutné zaslať do piatich pracovných dní od zrušenia rezervácie. Lekárske osvedčenie musí vyplniť lekár, ktorý je zmluvným partnerom štátnej sociálnej poisťovne, a na osvedčení musí byť uvedené jeho meno, kontaktné telefónne číslo a pečiatka. Pokiaľ pečiatka nie je k dispozícii, musí byť k osvedčeniu priložená kópia dokladu totožnosti lekára. Na lekárskom osvedčení musí byť uvedený dátum vyšetrenia, výsledky vyšetrenia, diagnóza a potvrdenie, že cestu nie ste schopný podniknúť. Lekár musí použiť lekárske osvedčenie spoločnosti Gotogate. Iné lekárske osvedčenie neprijímame. Aby bolo lekárske osvedčenie platné, musí ho vytlačiť nezávislá strana.
    Lekárske osvedčenie si môžete prevziať tu »
    Ak chcete poslať svoj zdravotný certifikát, kliknite sem.
  • V prípade, že sa na cestu nedostavíte včas alebo ak máte nesprávne doklady, ktoré znamenajú, že nemôžete/nemôžete cestovať, v rámci Ochrana v prípade storna nebude vrátená žiadna čiastka.
  • Maximálna výška finančnej náhrady, ktorú vám vyplatíme v prípade uplatnenia poistenia storna, je 2500 EUR za osobu a/alebo 5000 EUR za cestu.

Viac o podmienkach tohto poistenia si môžete prečítať tu »

Všeobecné podmienky - Ochrana v prípade storna

Header
Subject
Body
Footer