Ochrana osobných údajov – využitie týchto údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Témy

Úvod
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Citlivé osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Ako používame vaše osobné údaje
Zdieľanie vašich osobných údajov
Poskytovatelia tretích strán
Vaše práva
Bezpečnosť údajov
Spravovanie nastavení e-mailov
Ako nás kontaktovať
Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Úvod

Túto webovú stránku spravuje spoločnosť OY SRG Finland AB, ktorá je súčasťou skupiny Etraveli. Spoločnosti v skupine Etraveli každý deň spravujú rôzne osobné údaje, ako sú mená, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s cestovaním. Práve preto berieme bezpečnosť údajov a dodržiavanie zákonov o ochrane údajov veľmi vážne. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú spôsob, akým zhromažďujeme, ukladáme, používame a zverejňujeme osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď používate túto webovú stránku, ako aj spôsob, akým chránime súkromie a dôvernosť vašich osobných informácií. Na vašom súkromí nám záleží, takže bez ohľadu na to, či ste v našej službe nový alebo dlhoročný používateľ, nájdite si čas na oboznámenie sa s našimi postupmi – a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Etraveli Group AB, reg. č. 556584-4684 („my“, „nás“ alebo „náš“) je takzvaný „prevádzkovateľ“ pre vaše osobné údaje a zodpovedá za legitímnosť nášho nakladania s vašimi osobnými údajmi.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Všeobecne platí, že typ osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sú informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám umožnili organizovať cesty a rezervácie. Ide o informácie, ako je vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, údaje z pasu, e-mailová adresa a platobné údaje. Jediné osobné údaje, ktoré nám musíte poskytnúť, sú tie, ktoré potrebujeme, aby sme vám poskytli cestovné plány, ktoré ste si rezervovali na našich webových stránkach. V závislosti od druhu zvolenej cestovnej služby môžeme zhromažďovať aj číslo pravidelného cestujúceho (frequent flyer), informácie o vašich stravovacích potrebách a zdravotných problémoch (ak sú) a ďalšie podrobnosti, ktoré sú potrebné pre vaše cestovné plány alebo sú požadované iným poskytovateľom služieb v oblasti cestovného ruchu (napríklad letecké spoločnosti, poskytovatelia poistenia alebo iní). Nie je to úplný zoznam. Ak zavoláte na našu zákaznícku podporu, zhromaždíme údaje, ktoré nám počas hovoru poskytnete. Ako môžete vidieť nižšie a v našich zásadách používania súborov cookie, naše súbory cookie na našich webových stránkach tiež zhromažďujú niektoré informácie.

Údaje o vás môžeme legálne získať od obchodných partnerov a iných nezávislých zdrojov tretích strán. Osobné údaje, ako sú údaje o nákupe alebo demografické údaje, môžu napríklad poskytnúť naši poskytovatelia služieb na odhaľovanie podvodov.

Ak na našej webovej stránke vytvoríte rezerváciu pre niekoho iného, požiadame vás o osobné údaje daného jednotlivca. V takomto prípade sa spoliehame, že takýchto jednotlivcov informujete o týchto zásadách ochrany osobných údajov a získate ich súhlas. Prístup k zobrazeniu alebo zmene ich údajov bude k dostupný iba pomocou vašej e-mailovej adresy.

Citlivé osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

V niektorých prípadoch zaobchádzame s takzvanými „špeciálnymi kategóriami vašich osobných údajov“, ktoré sa považujú za citlivé. Platí to napríklad vtedy, keď (i) odošlete zdravotný certifikát na účely ochrany pri zrušení alebo na refundáciu od aerolínií, (ii) máte zdravotný problém alebo ochorenie, ktoré ovplyvňuje vašu cestu, pre ktoré potrebujete pomoc alebo pre ktoré potrebujete určité previerky, alebo (iii) ste vytvorili požiadavku, v ktorej uvádzate svoje citlivé osobné údaje iného typu

Pred spracúvaním vašich citlivých osobných údajov vás požiadame o súhlas. Preto vás žiadame, aby ste na odoslanie akýchkoľvek citlivých údajov použili špeciálne formuláre na našej webovej stránke. Kontaktné formuláre vám umožňujú poskytnúť nám povolenie v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Takýto súhlas je samozrejme možné kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás (pozrite si časť „Ako nás kontaktovať“ v týchto zásadách). Nebudeme spracúvať žiadne citlivé osobné údaje, s ktorými nám nedovolíte nakladať, alebo ktoré ste nám neposkytli. K vašim citlivým osobným údajom bude mať prístup obmedzený počet našich zamestnancov a po ich spracovaní v súlade s vašou žiadosťou tieto údaje čo najskôr vymažeme, pokiaľ to zákon nevyžaduje inak.

Čo robíme s vašimi osobnými údajmi

Na to, aby sme mohli spracovávať vaše osobné údaje, od nás zákony o ochrane osobných údajov vyžadujú ustanovenie takzvaného „právneho základu“ pre každý účel na spracovanie vašich osobných údajov. Práve preto sme vytvorili tabuľku nižšie, ktorá zobrazuje náš právny základ pre každý z účelov.

Čo robíme (naše účely na spracovanie vašich osobných údajov) Náš právny základ Obdobie úschovy
Realizujeme cestovné plány a rezervácie, ktoré ste si u nás objednali (t. j. rezervácie nami sprostredkovaných cestovných služieb, ako aj poskytovanie vlastných služieb). To zahŕňa dokončenie a správu vašej cestovnej služby a rezervácie, spracovanie platieb a zasielanie komunikácie e-mailom, hovorom alebo SMS v súvislosti s tým istým (napr. potvrdenia, úpravy a upomienky). Plnenie našej zmluvy s vami. Právny základ je súhlas, ktorým ste nám poskytli svoje citlivé osobné údaje 3 roky od dátumu nákupu. Súhlas pre citlivé osobné údaje je možné kedykoľvek odvolať. Ak ste uskutočnili nákup kreditnou kartou, vaše platobné údaje sa uchovávajú maximálne jednu hodinu. Ostatné platobné údaje sa neukladajú.
Ak ste začali rezervačný postup, no svoj nákup ste nedokončili, môžeme vám poslať e-mail s odkazom na výsledok vyhľadávania alebo na začatú rezerváciu podľa toho, v ktorom bode rezervačného postupu na našej stránke ste skončili. Náš oprávnený záujem vykonávať obchodnú činnosť a umožniť vám dokončiť nákup bez toho, aby ste museli opätovne vyplniť všetky údaje. Ak nechcete dostávať takéto e-maily, v e-maile môžete kedykoľvek zrušiť prihlásenie na odber. 24 hodín od času opustenia rezervačného postupu.
Pred začatím cestovných plánov vám poskytneme e-mailom ďalšie informácie a ponuky, ktoré súvisia s vaším špecifickým cestovným plánom, napríklad možné dodatky ako batožina navyše a ďalšie užitočné informácie pre vašu cestu. Niektoré informácie v e-maili sa zakladajú na vykonanom profilovaní informácií, ktoré ste nám poskytli počas rezervačného postupu (napríklad dátum/dátumy cestovania, cieľová destinácia atď.). Náš oprávnený záujem ponúknuť vám väčšie pohodlie na cestách a umožniť vám ľahko nachádzať informácie, ktoré sa vás týkajú. Nie dlhšie ako do začatia vášho cestovného plánu. Ostatné podobné spracovania môžu pokračovať v súlade s našimi účelmi uvedenými nižšie. Ak si tieto informácie neželáte, môžete sa kedykoľvek odhlásiť v rámci e-mailu alebo na našej webovej stránke (pozrite časť „Spravovanie nastavení e-mailov“ v týchto zásadách).
Po dokončení cestovného plánu vám môžeme zaslať e-mailom newsletter, ktorý obsahuje odporúčania na ďalšie cestovné plány a cestovateľské produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať. Niektoré z odporúčaní sú založené na profilovaní vykonanom na vašich predchádzajúcich možnostiach pri rezervácii cesty a na vašej odozve v súvislosti s našimi e-mailmi. Náš oprávnený záujem o spoluprácu s vami a umožnenie vám vytvárať cestovné plány podľa vašich predstáv. 2 roky od dátumu nákupu. Ak si tieto e-maily neželáte, môžete sa kedykoľvek odhlásiť v rámci e-mailu alebo na našej webovej stránke (pozrite časť „Spravovanie nastavení e-mailov“ v týchto zásadách).
Poskytneme vám zákaznícku podporu, keď vás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, kontaktných formulárov na webovej stránke alebo chatu na webovej stránke. Plnenie našej zmluvy s vami. Právny základ je súhlas, ktorým ste nám poskytli svoje citlivé osobné údaje 2 roky od dátumu uzatvorenia každého prípadu zákazníckej podpory Súhlas pre citlivé osobné údaje je možné kedykoľvek odvolať.
Nahrávanie telefonických hovorov s/od našej zákazníckej podpory na účely zabezpečenia kvality a pre prípadné budúce požiadavky alebo otázky z vašej strany. Prístup k vašim nahrávkam má len obmedzený počet osôb.

Náš oprávnený záujem (i) zlepšovať naše služby prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a, kde sa uplatňuje, (ii) riešiť možné požiadavky a sťažnosti.

6 mesiacov od dátumu telefonického hovoru. Ak si neželáte nahrávanie vášho telefonického hovoru, môžete voči nemu namietať ešte pred spustením nahrávania.
Používanie súborov cookie, napríklad na zlepšovanie používania tejto webovej stránky, poskytovanie personalizovanej skúsenosti a zhromažďovanie štatistík o využívaní. Relačné súbory cookie používame aj na zlepšovanie bezpečnosti webovej stránky.

Váš súhlas, ktorý ste poskytli prostredníctvom bannera so súbormi cookie na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V závislosti od typu súboru cookie. Ak nechcete, aby sme ukladali súbory cookie vo vašom počítači, môžete namietať proti súborom cookie pri vstupe na našu webovú stránku. Podrobnejšie o dobe uchovávania nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Okrem vyššie uvedených účelov prijímame také každodenné opatrenia, ktoré sú potrebné pre podniky poskytujúce služby spotrebiteľom, ako je vedenie účtovníctva, fakturácia, plnenie zákonných povinností (napríklad povinnosti preverovania), odhaľovanie platobných podvodov a udržiavanie bezpečnosti našich webových stránok. Ak tieto opatrenia nie sú povinné podľa príslušných zákonov, prijímame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Niektoré osobné údaje napríklad spracúvame a ukladáme na účely účtovníctva. Vo Švédsku, kde má spoločnosť Etraveli Group AB sídlo, sa účtovné záznamy musia archivovať najmenej sedem rokov.

Doba uchovávania je určená na základe času potrebného na to, aby ste mohli používať naše služby alebo aby sme vám mohli poskytovať naše služby, aby sme dodržiavali platné právne predpisy, riešili prípadné spory a inak nám umožnili vykonávať našu činnosť.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme zdieľať len v prípade potreby na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Môže ísť o iné spoločnosti v rámci skupiny Etraveli, štátne orgány na účely dodržiavania zákonov a našich dôveryhodných obchodných partnerov. Vaše osobné údaje (prípadne aj citlivé osobné údaje) môžeme zdieľať s poskytovateľmi cestovných služieb, u ktorých ste vykonali rezerváciu (napríklad s leteckými spoločnosťami), s inými poskytovateľmi služieb, ktoré ste si zakúpili (napríklad s poisťovňami) a s globálnymi distribučnými systémami (tzv. GDS), ktoré technicky umožňujú realizovať vaše cestovné opatrenia a rezervácie.

Každý partner zodpovedá za vlastné spracovanie vašich osobných údajov po ich prijatí od nás, čo znamená, že ak máte akékoľvek požiadavky súvisiace s vašimi právami v rámci príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, musíte sa obrátiť na príslušného partnera. Partneri sa môžu nachádzať na celom svete a odporúčame vám, aby ste si prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov partnerov, v ktorých nájdete informácie o ich zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať aj s ďalšími spoločnosťami (takzvanými spracovateľmi údajov) potrebnými na poskytovanie vami objednaných služieb, ako napríklad poskytovatelia služieb, ktorí spravujú naše informačné centrá, a ďalší dodávatelia a predajcovia, ktorí spravujú vaše osobné údaje pri poskytovaní svojich služieb (napríklad externé úložisko). Patria sem aj poskytovatelia platobných služieb a služieb proti podvodom, poskytovatelia IT infraštruktúry, softvérových riešení a softvéroví inžinieri a finančné, administratívne a právne služby a nástroje. Keď spracovateľ údajov spracúva vaše osobné údaje, robí to len s dostatočnými bezpečnostnými opatreniami a len v súlade s našimi pokynmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov spracovateľmi údajov.

Pre globálny charakter oblasti cestovného ruchu sa môžu vaše osobné údaje spracúvať na rôznych miestach po celom svete, keď partneri, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, sídlia mimo EÚ/EHP. Zdieľanie vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP vyžaduje určitý právny základ v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Náš právny základ predstavuje krajiny, ktoré Európska komisia považuje za krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov. Zoznam týchto krajín nájdete tu. V opačnom prípade existujú dva hlavné typy právnych dôvodov, na ktorých môžeme takéto zdieľanie založiť. Tieto prípady sú:

 1. ak je prenos je nevyhnutný na plnenie našej zmluvy s vami, napríklad keď ste si rezervovali let u leteckej spoločnosti so sídlom mimo EÚ/EHP (v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. b) GDPR) a
 2. II. že prenos je podmienený zavedením osobitných technických a organizačných bezpečnostných opatrení a podpísaním štandardných zmluvných doložiek pre medzinárodné prenosy, ktoré prijala Európska komisia (kliknutím sem si môžete prečítať celé znenie štandardných zmluvných doložiek).

Poskytovatelia tretích strán

Zoberte na vedomie, že naša webová stránka obsahuje prepojenia na obsah iných webových stránok a serverov od poskytovateľov tretích strán. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na našu webovú stránku a služby. Keď kliknete na odkazy na iné webové stránky alebo používate služby a produkty tretej strany, mali by ste si prečítať ich pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne osobné údaje, ktoré odošlete, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí – v takýchto prípadoch odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa sociálnej siete.

Vaše práva

V súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov máte určité práva ako takzvaná „dotknutá osoba“. Nižšie sme vytvorili zoznam vašich práv. Medzi vaše práva patrí:

 1. Právo na prístup – Máte právo pristupovať k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame. Rovnako máte právo dostávať určité informácie o tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme. Takéto informácie sú uvedené v tomto dokumente.
 2. Právo na opravu – Za určitých okolností máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a na doplnenie neúplných osobných údajov. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne a že nemusíme byť schopní opraviť nepresné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, napr. z dôvodu pravidiel leteckých spoločností a že takáto konkrétna zmena môže byť spojená s nákladmi.
 3. Právo na vymazanie – Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov. Je to takzvané právo byť zabudnutý. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne a že za určitých okolností môžeme osobné údaje uchovávať.
 4. Právo na obmedzenie spracovania – Máte právo obmedziť spôsob, akým používame vaše osobné údaje. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne a že za určitých okolností môžeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov.
 5. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo dostať od nás svoje osobné údaje (alebo priamo preniesť svoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi) v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.
 6. Právo namietať – Máte právo namietať voči určitým typom spracovania svojich osobných údajov, ktoré používame. To sa vzťahuje na všetky naše činnosti, ktoré sú založené na našom „oprávnenom záujme“, vrátane našich činností spracovania založených na profilovaní, ako je popísané vyššie v časti „Ako používame vaše osobné údaje“.

Nakoniec máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

Bezpečnosť údajov

Aby boli vaše osobné údaje v bezpečí, zaviedli sme množstvo technických a organizačných bezpečnostných opatrení a udržiavame vysokú úroveň zabezpečenia všetkých systémov. Takéto bezpečnostné opatrenia zahŕňajú okrem iného:

 • vysledovateľnosť, obnovu po havárii, obmedzenia prístupu atď;
 • pseudonymizáciu a šifrovanie, ak je to vhodné;
 • spracovanie platobných údajov v súlade so štandardmi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) a
 • používanie zabezpečených pripojení, ktoré šifrujú vaše údaje cez internet, čím sa zabráni tomu, aby niekto ukradol vaše informácie počas prenosu.

Okrem toho sme prijali zásady na zabezpečenie toho, aby naši zamestnanci (ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti) nepoužívali osobné údaje, ak to nie je nevyhnutné. Takéto pravidlá nastavujú aj naše štandardy pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi a zavádzaní nových IT systémov do našich prevádzok.

Spravovanie nastavení e-mailov

Tu je odkaz na centrum osobných preferencií.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi alebo používania súborov cookie, ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov alebo ak chcete odvolať konkrétny súhlas, pošlite e-mail na: privacy@etraveligroup.com alebo použite tieto údaje:

Etraveli Group AB
Do pozornosti: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Švédsko

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Ak zmeníme spôsob nakladania s vašimi osobnými údajmi, bezodkladne aktualizujeme tieto zásady ochrany osobných údajov a uverejníme ich na tejto webovej lokalite.

Posledná aktualizácia: 11.07.2022

Header
Subject
Body
Footer