Ochrana osobných údajov – využitie týchto údajov

Témy

Úvod
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Citlivé osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Ako používame vaše osobné údaje
Zdieľanie vašich osobných údajov
Poskytovatelia tretích strán
Vaše práva
Súbory cookie
Bezpečnosť údajov
Centrum preferencií
Kontaktné informácie
Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Úvod

Túto webovú stránku spravuje spoločnosť OY SRG Finland AB, ktorá patrí do skupiny Etraveli. Spoločnosti v skupine Etraveli každý deň spravujú rôzne osobné údaje, ako sú mená, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s cestovaním. Práve preto berieme bezpečnosť údajov a dodržiavanie zákonov o ochrane údajov veľmi vážne. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú spôsob, akým zhromažďujeme, ukladáme, používame a zverejňujeme osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď používate túto webovú stránku, ako aj spôsob, akým chránime súkromie a dôvernosť vašich osobných informácií. Záleží nám na vašom súkromí, a preto či už našu službu používate prvýkrát alebo ste dlhodobý používateľ, nájdite si chvíľku čas na oboznámenie sa s našimi postupmi – a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Etraveli Group AB, reg. č. 556584-4684 („my“, „nás“ a „náš“) je takzvaný „prevádzkovateľ“ pre vaše osobné údaje a zodpovedá za legitímnosť nášho nakladania s vašimi osobnými údajmi.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Typ osobných údajov, ktoré vo všeobecnosti zhromažďujeme, sú informácie potrebné na to, aby sme vám umožnili vytvárať vaše cestovné plány a rezervácie. Zahŕňa to informácie ako krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Jediné osobné údaje, ktoré nám musíte poskytnúť, sú tie, ktoré potrebujeme, aby sme vám poskytli cestovné plány, ktoré ste si rezervovali na našich webových stránkach. V závislosti od druhu zvolenej cestovnej služby môžeme zhromažďovať aj číslo pravidelného cestujúceho (frequent flyer), informácie o vašich stravovacích potrebách a zdravotných problémoch (ak sú) a ďalšie podrobnosti, ktoré sú potrebné pre vaše cestovné plány alebo sú požadované iným poskytovateľom služieb v oblasti cestovného ruchu (napríklad aerolínie a hotely). Nie je to úplný zoznam. Ak zavoláte na našu podporu, zhromaždíme údaje, ktoré nám počas hovoru poskytnete. Ako si môžete všimnúť ďalej, aj naše súbory cookie zhromažďujú určité informácie.

Ak na našej webovej stránke vytvoríte rezerváciu pre niekoho iného, požiadame vás o osobné údaje daného jednotlivca. V takomto prípade sa spoliehame, že takýchto jednotlivcov informujete o týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Citlivé osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

V niektorých prípadoch zaobchádzame s takzvanými „špeciálnymi kategóriami vašich osobných údajov“, ktoré môžu byť považované za citlivé. Platí to napríklad vtedy, keď (i) odošlete zdravotný certifikát na účely ochrany pri zrušení alebo na refundáciu od aerolínií, (ii) máte zdravotný problém alebo ochorenie, ktoré ovplyvňuje vašu cestu, pre ktoré potrebujete pomoc alebo pre ktoré potrebujete určité previerky, alebo (iii) ste vytvorili požiadavku, v ktorej uvádzate svoje citlivé osobné údaje iného typu.

Pred spracovaním vašich citlivých osobných údajov vás požiadame o súhlas. Preto vás žiadame, aby ste na odoslanie akýchkoľvek citlivých údajov použili špeciálne formuláre na našich webových stránkach. Kontaktné formuláre vám umožňujú poskytnúť nám povolenie v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Takýto súhlas môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať. Nebudeme spracovávať žiadne citlivé osobné údaje, ku ktorým nemáme vaše povolenie a ktoré ste nám neposkytli. Prístup k vašim citlivým osobným údajom má obmedzený počet našich zamestnancov a po ich spracovaní v súlade s vašou požiadavkou ich vymažeme, hneď ako to bude možné.

Ako používame vaše osobné údaje

Na to, aby sme mohli spracovávať vaše osobné údaje, od nás zákony o ochrane osobných údajov vyžadujú ustanovenie takzvaného „právneho základu“ pre každý účel na spracovanie vašich osobných údajov. Práve preto sme vytvorili tabuľku nižšie, ktorá zobrazuje náš právny základ pre každý z účelov.

Čo robíme (naše účely na spracovanie vašich osobných údajov) Náš právny základ Obdobie úschovy
Realizujeme cestovné plány a rezervácie, ktoré ste si u nás objednali (t. j. rezervácie nami sprostredkovaných cestovných služieb, ako aj poskytovanie vlastných služieb). Výkon našej zmluvy s vami. Právny základ je súhlas, ktorým ste nám poskytli svoje citlivé osobné údaje. 3 roky od dátumu nákupu. Súhlas pre citlivé osobné údaje je možné kedykoľvek odvolať.
Sprístupňujeme vám účet, ak ste sa rozhodli pre vytvorenie používateľského účtu na našej webovej stránke. Účet zahŕňa prístup k informáciám o vašich predchádzajúcich cestovných plánoch a rezerváciách. Uchovávame aj vaše používateľské meno a heslo. Výkon našej zmluvy s vami. Údaje o vašom používateľskom účte, ako aj osobné informácie súvisiace s predchádzajúcimi cestovnými plánmi a rezerváciami budú uložené až do času, kým sa nerozhodnete zrušiť svoj účet prostredníctvom našej webovej stránky. Ak ste sa však do svojho používateľského účtu neprihlásili viac ako 24 mesiacov, takýto účet spolu s jeho informáciami vymažeme, ak na jeho uchovanie nemáme iný právny základ.
Ak ste začali rezervačný postup, no svoj nákup ste nedokončili, môžeme vám poslať e-mail s odkazom na výsledok vyhľadávania alebo na začatú rezerváciu podľa toho, v ktorom bode rezervačného postupu na našej stránke ste skončili. Náš oprávnený záujem o spoluprácu s vami a umožniť vám dokončenie nákupu bez opakovaného zadávania všetkých informácií. Ak nechcete dostávať takéto e-maily, v e-maile môžete kedykoľvek zrušiť prihlásenie na odber. 24 hodín od času opustenia rezervačného postupu.
Pred začatím cestovných plánov vám poskytneme ďalšie informácie a ponuky, ktoré súvisia s vaším špecifickým cestovným plánom, napríklad možné dodatky ako batožina navyše a ďalšie užitočné informácie pre vašu cestu. Niektoré informácie sa zakladajú na vykonanom profilovaní informácií, ktoré ste nám poskytli počas rezervačného postupu (napríklad dátum/dátumy cestovania, cieľová destinácia atď.). Náš oprávnený záujem ponúknuť vám väčšie pohodlie na cestách a umožniť vám ľahko nachádzať informácie, ktoré sa vás týkajú. Ak nechcete dostávať takéto informácie, v e-maile môžete kedykoľvek zrušiť prihlásenie na odber. Nie dlhšie ako do začatia vášho cestovného plánu. Ostatné podobné spracovania môžu pokračovať v súlade s našimi účelmi uvedenými nižšie.
Po dokončení cestovného plánu vám môžeme zaslať newsletter, ktorý obsahuje odporúčania na ďalšie cestovné plány a cestovateľské produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať. Niektoré informácie sa zakladajú na profilovaní vašich predchádzajúcich volieb počas rezervácie cesty a vašich reakciách na naše e-maily. Náš oprávnený záujem o spoluprácu s vami a umožnenie vám vytvárať cestovné plány podľa vašich predstáv. Ak nechcete dostávať takéto e-maily, v e-maile alebo na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zrušiť prihlásenie na odber. Rovnako môžete pred dokončením nákupu namietať voči prijímaniu newslettra. 3 roky od dátumu nákupu.
Nahrávanie telefonických hovorov na účely zaručenia kvality a všetky ďalšie požiadavky a otázky, ktoré môžete mať. Náš oprávnený záujem (i) zlepšovať naše služby prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a, kde sa uplatňuje, (ii) riešiť možné požiadavky a sťažnosti. Ak si neželáte nahrávanie vášho telefonického hovoru, môžete voči nemu namietať ešte pred spustením nahrávania. 6 mesiace od dátumu telefonického hovoru. Prístup k vašim nahrávkam má len obmedzený počet osôb.
Používanie súborov cookie, napríklad na zlepšovanie používania tejto webovej stránky, poskytovanie personalizovanej skúsenosti a zhromažďovanie štatistík o využívaní. Rovnako používame relačné súbory cookie na zlepšovanie bezpečnosti webovej stránky Náš oprávnený záujem (i) zlepšovať našu webovú stránku, (ii) zobrazovať vám ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať, a (iii) zabezpečiť si bezpečnú ponuku služieb a webovú stránku. Ak nechcete, aby sme ukladali súbory cookie na vašom počítači, kedykoľvek si môžete v prehliadači zmeniť svoje nastavenia. V závislosti od typu súboru cookie. Ďalšie informácie o období úschovy nájdete nižšie.

Okrem vyššie uvedených bodov prijímame každodenné opatrenia, ktoré sú potrebné pre spoločnosti pôsobiace v oblasti poskytovania služieb zákazníkom, napríklad účtovníctvo a fakturácie, na plnenie záväzkov boja proti praniu špinavých peňazí a udržiavanie bezpečnosti našej webovej stránky. Ak tieto opatrenia nie sú povinné podľa príslušných zákonov, prijímame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Rovnako môžeme vo všeobecnosti analyzovať reakcie našich zákazníkov na zlepšovanie našich webových stránok a služieb. Takéto analýzy budú však využívať zovšeobecnené alebo anonymizované zoskupené dáta.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme zdieľať len v prípade potreby na účely uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Môžeme tak urobiť s ostatnými spoločnosťami v skupine Etraveli, vládnymi orgánmi a našimi dôveryhodnými obchodnými partnermi. Vaše osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov, ak je potreba) môžeme napríklad zdieľať s obchodnými partnermi, ako sú aerolínie, poskytovatelia hotelov, poisťovne a globálne distribučné systémy (takzvané GDS), aby sme vám umožnili zariadiť cestovné plány a rezervácie.

Každý partner zodpovedá za vlastné spracovanie vašich osobných údajov po ich prijatí od nás, čo znamená, že ak máte akékoľvek požiadavky súvisiace s vašimi právami v rámci príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, musíte sa obrátiť na príslušného partnera. Odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov príslušného partnera na získanie informácií o spôsobe, akým spracováva vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať aj s ďalšími spoločnosťami (takzvanými spracovateľmi údajov) potrebnými na poskytovanie vami objednaných služieb, ako napríklad poskytovatelia služieb, ktorí spravujú naše informačné centrá, a ďalší dodávatelia a predajcovia, ktorí spravujú vaše osobné údaje pri poskytovaní svojich služieb (napríklad externé úložisko).

Pre globálny charakter oblasti cestovného ruchu sa môžu vaše osobné údaje spracovávať na rôznych miestach po celom svete, keď partneri, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, sídlia mimo EÚ/EHP. Zdieľanie vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP vyžaduje určitý právny základ v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Náš právny základ predstavuje krajiny, ktoré Európska komisia považuje za krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov. V opačnom prípade využívame tri hlavné typy právneho základu, na základe ktorých môžeme tieto údaje zdieľať. Tieto prípady sú:

  1. ak je prenos nevyhnutný na plnenie našej zmluvy s vami (napríklad keď si rezervujete let s aerolíniou so sídlom mimo EÚ/EHP),
  2. ak je prenos založený na štandardných ustanoveniach o ochrane údajov na prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP, ktoré prijala Európska komisia (kópiu štandardných ustanovení o ochrane údajov nájdete na stránke http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/), a
  3. štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, keď sa údaje prenášajú do Spojených štátov a príjemca je riadne certifikovaný.

Poskytovatelia tretích strán

Zoberte na vedomie, že naša webová stránka obsahuje prepojenia na obsah iných webových stránok a serverov od poskytovateľov tretích strán. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na našu webovú stránku a služby. Keď kliknete na odkazy na iné webové stránky alebo používate služby a produkty tretej strany, mali by ste si prečítať ich pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne osobné údaje, ktoré odošlete, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí – v takýchto prípadoch odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa sociálnej siete.

Vaše práva

V súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov máte určité práva ako takzvaná „dotknutá osoba“. Nižšie sme vytvorili zoznam vašich práv. Medzi vaše práva patrí:

  1. Právo na prístup – Máte právo pristupovať k svojim osobným údajom, ktoré spracovávame. Rovnako máte právo dostávať určité informácie o tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme. Takéto informácie sú uvedené v tomto dokumente.
  2. Právo na opravu – Za určitých okolností máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a na doplnenie neúplných osobných údajov. Zoberte na vedomie, že nemusíme byť vždy schopní opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, napríklad z dôvodu pravidiel aerolínií, a že prípadná zmena môže byť spoplatnená.
  3. Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo na vymazanie svojich osobných údajov. Je to takzvané právo byť zabudnutý.
  4. Právo na obmedzenie spracovania – Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spôsobu, akým používame vaše osobné údaje.
  5. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo dostať od nás svoje osobné údaje (alebo priamo preniesť svoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi) v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.
  6. Právo namietať – Máte právo namietať voči určitým typom spracovania svojich osobných údajov, ktoré používame. Platí to na všetky naše aktivity, ktoré sa zakladajú na našom oprávnenom záujme.

A nakoniec máte právo podať sťažnosť s príslušným dozorným orgánom pre ochranu údajov.

Súbory cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá v počítači, niektoré len do zatvorenia prehliadača (takzvané relačné súbory cookie) a niektoré na dlhšie časové obdobie (takzvané trvalé súbory cookie). Ak nechcete povoliť ukladanie súborov cookie na počítači, v prehliadači môžete zmeniť nastavenia. Zoberte však na vedomie, že v niektorých prípadoch nemusia funkcie našej webovej stránky správne fungovať a v dôsledku toho sa nebude časť obsahu správne zobrazovať.

Táto webová stránka používa súbory cookie na viaceré účely vrátane poskytovania personalizovanej skúsenosti, zlepšovania používateľnosti tejto webovej stránky a zhromažďovania štatistík o využívaní. Rovnako používame relačné súbory cookie na zlepšovanie bezpečnosti webovej stránky.

Pri používaní súborov cookie v niektorých prípadoch zdieľame údaje s tretími stranami. Napríklad používame služby Google Analytics a Google AdWords, ktoré prenášajú údaje o prevádzke webovej stránky na servery spoločnosti Google. Google Analytics neidentifikuje individuálnych používateľov a nepriraďuje vašu IP adresu k žiadnym údajom vo vlastníctve spoločnosti Google. Správy poskytované spoločnosťou Google používame na lepšie pochopenie prevádzkovania a používania webovej stránky a na optimalizáciu reklám nakúpených v reklamných sieťach spoločnosti Google a ďalších. Spoločnosť Google môže spracovávať údaje spôsobom popísaným v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google a na účely stanovené vyššie v tejto časti. Zo služby Google Analytics sa môžete odhlásiť, keď vypnete alebo zamietnete súbory cookie, vypnete JavaScript alebo použijete službu odhlásenia poskytovanú spoločnosťou Google. Na odhlásenie z reklamných funkcií od spoločnosti Google použite tento odkaz.

Naša webová stránka používa aj súbory Facebook pixel, ktoré zhromažďujú anonymizované zoskupené údaje, ktoré nám pomáhajú optimalizovať nákup reklám na rôznych platformách Facebook (vrátane siete Instagram). Facebook zhromažďuje používateľské ID, ktoré im umožňuje zisťovať, či používateľ navštívil stránku so súborom Facebook pixel. Ako inzerenti však nemôžeme identifikovať správanie jednotlivého používateľa. Platforma Facebook a jej príslušné platformy predstavujú uzatvorený reklamný ekosystém, v ktorom môžu používatelia regulovať svoj súhlas s tým, aby inzerenti používali zhromaždené údaje z ich webových stránok na nákup reklám na platforme Facebook. Na zobrazenie a zmenu svojich nastavení reklám na platforme Facebook použite tento odkaz.

Okrem toho naša webová stránka používa skripty sledovania konverzií a súbory cookie platforiem Microsoft Bing, TripAdvisor a TvSquared (ich pravidlá ochrany osobných údajov nájdete kliknutím na odkazy). Všetky tieto služby zhromažďujú zoskupené štatistické údaje, ktoré nám pomáhajú optimalizovať nákupy reklám. Ako inzerenti nemôžeme pomocou týchto údajov identifikovať jednotlivých používateľov. Používanie týchto súborov cookie môžete vypnúť v nastaveniach prehliadača.

Nastavenia súborov cookie

Bezpečnosť údajov

Na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov sme zaviedli viacero technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Napríklad udržiavame vysokú úroveň technického zabezpečenia všetkých systémov (vrátane sledovateľnosti, obnovenie po havárii, obmedzenia prístupu atď.). Okrem toho sme prijali pravidlá, ktoré zaisťujú, že žiadny náš zamestnanec (ktorý sa, samozrejme, riadi mlčanlivosťou) nepoužije osobné údaje, keď to nie je potrebné. Takéto pravidlá nastavujú aj naše štandardy pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi a zavádzaní nových IT systémov do našich prevádzok.

Centrum preferencií

Tu je odkaz na vaše osobné centrum preferencií.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom nášho spôsobu zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi alebo používania súborov cookie alebo by ste chceli využiť niektoré zo svojich práv v rámci príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, pošlite e-mail na adresu privacy@etraveli.com alebo využite nasledovné kontakty:

Etraveli Group AB
Do pozornosti: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Švédsko

Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Ak zmeníme spôsob, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi alebo používame súbory cookie, tieto pravidlá ochrany osobných údajov okamžite aktualizujeme a zverejníme na tejto webovej stránke.

Posledná aktualizácia: 2018-05-21.

Header
Subject
Body
Footer