pdf print

Zmluvné podmienky cestovania


Implementácia zodpovednosti za cestovanie

Spoločnosť Gotogate je agentúra na zabezpečovanie leteniek, hotelov, prenájmu vozidiel a podujatí. Neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za zmeny časových harmonogramov, zrušené lety, nehody súvisiace s batožinou ani iné nehody týkajúce sa vybavenia letov. Neakceptujeme ani zodpovednosť za problémy týkajúce sa rezervovaného ubytovania v hoteloch alebo prenájmu vozidiel. Zodpovednosť za takéto nehody nesie príslušný poskytovateľ. Preto akékoľvek reklamácie týkajúce sa takýchto nehôd musia byť adresované priamo poskytovateľovi. Organizujeme cestovné služby pre turistov.

Cestujúci je zodpovedný za:

 • Prečítanie si a schválenie podmienok cestovania pred zakúpením.
 • Kontrolu pred zakúpením, či sa hláskovanie mena cestujúceho zhoduje s hláskovaním v pase.
 • Ak do niekoľkých minút od vykonania rezervácie nedostanete potvrdenie e-mailom, ihneď kontaktujte spoločnosť Gotogate. Hneď ako dostanete toto potvrdenie e-mailom, musíte skontrolovať, či sú kontaktné údaje správne. V prípade akýchkoľvek nejasností ihneď upozornite spoločnosť Gotogate. Mimo našich bežných otváracích hodín kontaktujte priamo leteckú spoločnosť, poskytovateľa hotelového ubytovania alebo autopožičovňu a informujte sa, či sú možné opravy.
 • Pravidelne kontrolujte poštu na e-mailovej adrese, ktorú ste nám poskytli, pretože všetku korešpondenciu zasielame e-mailom.
 • Pravidelne kontrolujte časy letov a akékoľvek zmeny plánu vášho letu tam aj späť.
 • Informujte sa u príslušnej leteckej spoločnosti, z ktorého letiskového terminálu budete odlietať.
 • Zistite si zákony týkajúce sa víz vo vašej cieľovej destinácii aj v krajinách, kde budete mať medzipristátie. Tieto informácie vám môže poskytnúť veľvyslanectvo dotyčnej krajiny aj letecká spoločnosť, s ktorou poletíte.
 • Pred vycestovaním sa informujte, aké vakcíny budete potrebovať.
 • Pozrite si pravidlá týkajúce sa pasov a zistite si platnosť vášho pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol platný minimálne šesť mesiacov po vašom návrate domov.
 • Skontrolujte aktuálne časy check-inu pre celú cestu. Odporúčame, aby ste check-in na letisku vykonali minimálne 1,5 hodiny (domáce lety) alebo 2,5 hodiny (medzinárodné lety) pred odletom.

 1. Potvrdenie rezervácie a cestovné dokumenty
  1. Letenky
  2. Potvrdenie rezervácie, ktoré spoločnosť Gotogate posiela e-mailom cestujúcemu po dokončení rezervácie, je cestovný dokument a cestujúci ho musí mať počas celej cesty pri sebe. Toto potvrdenie obsahuje všetky dôležité informácie, napríklad číslo rezervácie, číslo letu a časy letu. Taktiež odporúčame, aby si cestujúci vytlačil časový harmonogram kliknutím na odkaz v potvrdení.

   Letenky leteckej spoločnosti sa vždy musia použiť v chronologickom poradí a cestujúci musia absolvovať všetky časti svojej cesty. Ak cestujúci neabsolvuje ktorúkoľvek časť cesty, letecká spoločnosti zruší zvyšok cesty bez finančnej kompenzácie. Toto pravidlo je mimo rámec kontroly spoločnosti Gotogate.

   Letenky s odlišnými číslami rezervácií sa vždy považujú za samostatné cesty, ktoré sú od seba nezávislé. Spoločnosť Gotogate neprijíma žiadnu zodpovednosť za zmeškané nadväzujúce lety alebo za nevrátenie ceny za jednotlivé letenky v prípade zmien časového plánu, oneskorení alebo zrušených letov.

  3. Časy letu
  4. Všetky uvádzané časy letu sú miestne časy. Príchod na ďalší deň je v časovom pláne označený ako „+1“. Uvedené časy letu sú predbežné a môžu sa meniť s upozornením iba v krátkom predstihu. Cestujúci preto musí sledovať všetky aktualizácie času letu.

  5. Hotely
  6. Spoločnosť Gotogate organizuje ubytovanie v hoteloch v spolupráci s IAN.COM. Samotný cestujúci musí upozorniť hotel na akúkoľvek zmenu časového plánu letov, ktorá spôsobí jeho neskorý príchod do hotela. Kliknite sem pre úplné podmienky »

  7. Požičiavanie vozidiel
  8. Spoločnosť Gotogate organizuje požičiavanie vozidiel v spolupráci so spoločnosťou rentalcars.com (od 11. júla 2013). Samotný cestujúci musí upozorniť autopožičovňu na akúkoľvek zmenu časového plánu letov, ktorá spôsobí jeho neskorý príchod do autopožičovne. Kliknite sem pre úplné podmienky »

  9. Nízkonákladoví prepravcovia
  10. Po potvrdení rezervácie budú na e-mailovú adresu zaslané dve potvrdenia rezervácie, jedno od nás a druhé od leteckej spoločnosti. Na účely check-inu musíte použiť potvrdenie rezervácie od nízkonákladovej leteckej spoločnosti. Nezabudnite, že niektoré letecké spoločnosti odporúčajú check-in cez vlastnú webovú stránku a pri osobnom check-ine na letisku môžu účtovať poplatok za check-in.

   Všetka komunikácia a otázky spojené s rezerváciou u nízkonákladového prepravcu musí prebiehať priamo medzi cestujúcim a leteckou spoločnosťou. Spoločnosť Gotogate vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ a nemôže odpovedať na žiadne otázky týkajúce sa batožiny alebo pravidiel týkajúcich sa zmien alebo zrušenia letu. Všetky časové zmeny letu vybavuje iba letecká spoločnosť.


 2. Rezervácia leteniek
  1. Úpravy cien/technické chyby
  2. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo na zmeny v dôsledku technických chýb a úprav cien mimo rámec našej moci, a takisto si vyhradzujeme právo kontaktovať cestujúceho v pracovné dni do 24 hodín s cieľom vykonať zmeny prípadných rezervácií. Ak sa vyskytnú technické problémy tesne pred víkendom alebo počas neho, budeme kontaktovať cestujúceho počas najbližšieho pracovného dňa. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie v prípade technických problémov a chýb týkajúcich sa cien mimo rámec našej kontroly. V takom prípade bude cestujúci upozornený e-mailom.

  3. Kombinácia jednosmerných leteniek (jednosmerná kombinácia)
  4. Cesty, ktoré sú označené ako „Jednosmerná kombinácia“, sú zložené z dvoch jednosmerných leteniek. Aj keď ich rezervujete spolu, predstavujú samostatné letenky. To znamená, že každá časť vašej cesty je v prípade zrušenia, zmeny, narušenia prevádzky, napríklad v prípade štrajku, a zmeny časov letov riešená nezávisle. Na tieto lety platia pravidlá daných leteckých spoločností.

  5. Minimálny vek
  6. Aby ste mohli vytvoriť rezerváciu na stránke Gotogate, musíte mať minimálne 18 rokov.

  7. Samostatne cestujúce deti
  8. Spoločnosť Gotogate nezabezpečuje letenky pre samostatne cestujúce deti. Deti do veku 18 rokov musia cestovať v sprievode dospelej osoby. Niektoré krajiny a letecké spoločnosti neumožňujú deťom do 18 rokov vstup do krajiny, ak nie sú sprevádzané poručníkom.

  9. Batoľatá
  10. Deti vo veku 0 – 2 roky budú cestovať ako batoľatá a nebudú mať pridelené vlastné sedadlo. Ak batoľa dosiahne vek 2 roky pred koncom celej cesty, musí mať na celú cestu rezervovanú detskú letenku. Letenky pre batoľatá sa nedajú rezervovať pred narodením, pretože správne meno a dátum narodenia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v pase. Rezervácie pre batoľatá nevykonávame neskôr. Spoločnosť Gotogate nevráti žiadne vzniknuté výdavky, ak bol od začiatku rezervovaný nesprávny typ letenky.

   Nemôžeme zaručiť splnenie požiadaviek na detskú stravu, kolísky a podobne.

  11. Dane
  12. Uvedená cena letenky obsahuje letiskové poplatky. Pri odlete z niektorých letísk sa musí v hotovosti zaplatiť daň za odlet. Cestujúci je povinný skontrolovať si, či sa na jeho miesto odletu vzťahuje táto povinnosť.

  13. Preprava a hotel v prípade zmeny letiska alebo dátumu
  14. V cene letenky nie je zahrnutá žiadna pozemná preprava a ubytovanie cez noc počas vašej cesty. Cestujúci je osobne zodpovedný za kontrolu časových plánov a cien. To platí aj v prípade akýchkoľvek zmien časových plánov leteckej spoločnosti, ktoré sú mimo rámca kontroly a zodpovednosti spoločnosti Gotogate.

  15. Čas pri prestupoch
  16. Cesty rezervované prostredníctvom Gotogate majú schválené časy prestupu. Časy potrebné na prestup počas prestupov vypočítavajú letecké spoločnosti. Ak v prípade rezervácie cesty s prestupmi dôjde k meškaniu na určitej časti cesty, letecká spoločnosť je povinná pomôcť cestujúcemu dosiahnuť konečnú destináciu.

   Pri rezervácii samostatných leteniek letecká spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie, ktoré spôsobí zmeškanie nadväzujúceho letu. Preto je cestujúci zodpovedný za to, aby skontroloval, či je prestupný čas postačujúci v závislosti od leteckých spoločností a letísk. Spoločnosť Gotogate nebude vracať žiadne dodatočné náklady vzniknuté z tohto dôvodu.

  17. Dvojitá rezervácia
  18. Cestujúci je zodpovedný za to, aby zabezpečil zrušenie akýchkoľvek dvojitých rezervácií bez ohľadu na to, kde sú vykonané. V opačnom prípade je možné, že letecká spoločnosť cestujúcemu dvojitú rezerváciu zruší bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Gotogate nepreberá žiadnu zodpovednosť za zrušenie zo strany leteckej spoločnosti alebo neposkytnutie náhrady v spojitosti s takýmto zrušením.

  19. Strata/poškodenie batožiny
  20. Spoločnosť Gotogate nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratenú alebo poškodenú batožinu. Všetky problémy treba ihneď oznámiť zástupcovi leteckej spoločnosti na letisku.

  21. Vernostné karty
  22. V čase rezervácie môžete pridať vašu vernostnú kartu. Tá sa zaregistruje v rovnakom kroku ako meno cestujúceho a kontaktné údaje. Údaje zaregistrujeme v rezervácii a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za body alebo bonusy u príslušnej leteckej spoločnosti. Nie všetky letenky môžu byť ocenené bodmi alebo bonusmi. Takéto informácie vám vždy na požiadanie poskytne letecká spoločnosť.

  23. Premium Economy, Business, First Class
  24. Túto službu si môžete zakúpiť iba v čase rezervácie letenky. V závislosti od leteckej spoločnosti sa môže táto služba ponúkať len počas určitých častí cesty.

   Služby na palube lietadla sa môžu pri jednotlivých leteckých spoločnostiach odlišovať. Špecifické informácie nájdete na webových stránkach príslušných leteckých spoločností. Webová stránka Gotogate nie je zodpovedná, ak letecká spoločnosť zmení typ lietadla alebo nadmerne rezervuje určitú triedu, čo môže spôsobiť zmeny v rozsahu poskytovaných služieb alebo zníženie triedy. Akékoľvek sťažnosti by ste preto mali adresovať priamo príslušnej leteckej spoločnosti.


 3. Implementácia letu
  1. Zmena časového plánu
  2. Letecké spoločnosti môžu meniť časové plány a rušiť lety s upozornením iba v krátkom predstihu. Takéto zmeny sú mimo rámec kontroly spoločnosti Gotogate. Cestujúci je osobne zodpovedný za kontrolu času odletu a spätného letu priamo u leteckej spoločnosti.

   Spoločnosť Gotogate nezodpovedá za upozorňovanie cestujúcich na zmeny časových plánov alebo na zrušené lety. Taktiež nezodpovedá za žiadne lety zrušené v dôsledku prírodných katastrof, vojen, štrajkov alebo iných nepredvídaných udalostí. Na základe zmien nevznikajú žiadne nároky na zľavy z cien, náhradné cesty, náhradu škody alebo iné odškodnenie od spoločnosti Gotogate. Nepreplácame žiadne doplnkové služby k ceste, napríklad lístky na vlak, ubytovanie v hoteli alebo prenájom vozidla.

   Ak v dôsledku zmeny časového plánu dôjde k neskorému príchodu do hotela alebo autopožičovne, cestujúci musí kontaktovať daný hotel alebo autopožičovňu osobne a oznámiť neskorý príchod.

   Ďalšie informácie o právach cestujúcich leteckých spoločností nájdete na odkaze uvedenom nižšie.
   Pre úplné podmienky kliknite sem »

  3. Pasy, víza a tranzitné víza
  4. Cestujúci je zodpovedný za to, aby bol jeho pas platný v čase rezervácie. Cestujúci je tiež zodpovedný za to, aby mal víza do cieľovej destinácie a všetky víza potrebné na prestup. Cestujúci je osobne zodpovedný za všetky výdavky spôsobené problémami s uvedenými formalitami. Je dôležité, aby si cestujúci skontroloval, či jeho pas, víza a tranzitné víza spĺňajú požiadavky dotyčných krajín aj leteckej spoločnosti. Spoločnosť Gotogate odporúča, aby si cestujúci brali so sebou pas vždy, keď niekam cestujú.

   Na cesty do určitých krajín sa vzťahujú špeciálne ustanovenia týkajúce sa rezervácie spiatočných leteniek. Cestujúci je zodpovedný za zistenie potrebných informácií na veľvyslanectve danej krajiny a u všetkých zainteresovaných leteckých spoločností.

   Pre všetky cesty do alebo cez USA je potrebné mať schválené povolenie na vstup (ESTA) a strojovo čitateľný pas.

   Ste zodpovedný za dodržiavanie špecifických požiadaviek týkajúcich sa pasu a víz a iných požiadaviek spojených s imigráciou a o týchto požiadavkách sa musíte informovať na príslušných veľvyslanectvách a/alebo konzulátoch. Ani dodávatelia, s ktorými máte uzavreté zmluvy, ani my nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak nemôžete vycestovať z dôvodu nedodržania akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa pasu, víz alebo imigrácie. Upozorňujeme, že všetky mená na každej rezervácii musia byť uvedené presne tak, ako sú uvedené v pasoch. Ste zodpovedný za to, aby ste mali platné cestovné dokumenty.

  5. Check-in
  6. Vo svojej príručnej batožine alebo na sebe nemôžete prevážať nebezpečný tovar. Platí to pre všetkých pasažierov v rezervácii. Nebezpečný tovar zahŕňa okrem iného aj: výbušniny, horľavé kvapaliny, plyny, tuhé a oxidujúce látky, magnetické, rádioaktívne a korozívne materiály, ako sú napríklad farbivá, ohňostroje, kvapalina na slzný plyn, náplň do zapaľovačov a rádiofarmaká. 

   POZNÁMKA: Keďže sa môžu tieto informácie kedykoľvek zmeniť, odporúčame, aby ste navštívili internetovú stránku svojej leteckej spoločnosti a ešte raz si ich pre uistenie pozreli.

  7. Vakcinácie
  8. Cestujúci je zodpovedný za to, aby mal kompletnú vakcináciu a za splnenie iných potrebných formalít potrebných na cestovanie do krajiny, ktorú cestujúci plánuje navštíviť. Všetky náklady spojené s vyššie uvedeným bude znášať cestujúci.


 4. Zrušenie a zmena rezervácie
  1. Zrušenie
  2. Vaše letenky budú vydané hneď po tom, ako prijmeme platbu, a letenku nie je možné následne refundovať alebo meniť. Spoločnosť Gotogate postupuje v súlade s rezervačnými pravidlami leteckých spoločností, ktoré sú zvyčajne veľmi obmedzujúce; inými slovami, refundácie a zmeny rezervácií nie sú povolené. Refundácie rezervácií sa môžu uskutočniť, ak cestujúci v čase rezervácie požiadal spoločnosť Gotogate o ochranu pre prípad zrušenia a spĺňa jej podmienky. Viac informácií nájdete v časti s názvom Ochrana pre prípad zrušenia.

  3. Zmena rezervácie
  4. Spoločnosť Gotogate postupuje v súlade s pravidlami týkajúcimi sa leteniek u príslušnej leteckej spoločnosti, ktoré sú zvyčajne veľmi obmedzujúce. Ohľadom presných podmienok musí cestujúci kontaktovať náš zákaznícky servis alebo priamo príslušnú leteckú spoločnosť. V prípadoch, keď letecké spoločnosti umožňujú zmenu rezervácie, môže byť táto zmena vykonaná iba minimálne 24 hodín pred odletom. Ak má spoločnosť Gotogate pomôcť cestujúcemu so zmenou rezervácie, cestujúci musí mať dojednaný náš servisný balík. Pri zmene rezervácie je cestujúci zodpovedný za výdavky spojené so zmenou rezervácie. Upozorňujeme, že vaše zrušenie nie je platné, kým nedostanete písomné potvrdenie od spoločnosti Gotogate.

   Pre flexibilné letenky Gotogate musí klient kontaktovať naše oddelenie zákazníckej podpory za účelom zmeny rezervácie. Kompletné podmienky nájdete v položke „Flexibilné letenky Gotogate“.

  5. Flexibilné letenky Gotogate
  6. Cestujúci si musí predplatiť túto zákaznícku službu a zaplatiť za ňu v čase rezervácie letenky. Táto služba sa nedá pridať neskôr. Flexibilná letenka je vlastná služba spoločnosti Gotogate a nemusí nevyhnutne znamenať, že dátum letu uvedený na letenke sa dá u leteckej spoločnosti zmeniť. Všetky zmeny rezervácií v rámci našich flexibilných leteniek sa preto musia vykonávať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. Táto služba je osobná a neprenosná.

   Pri zmene rezervácie musí cestujúci kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Gotogate telefonicky (nedeľa – piatok). Zmena rezervácie sa musí vykonať počas otváracích hodín a najneskôr 24 hodín pred pôvodným časom odletu. V nedeľu sa zmena rezervácie dá vykonať iba telefonicky (nie e-mailom). Pri zmene rezervácie sa cesta musí dokončiť do jedného roka od pôvodnej rezervácie.

   Žiadna zmena rezervácie nie je dokončená, kým ju spoločnosť Gotogate nepotvrdí e-mailom. Spoločnosť Gotogate nie je zodpovedná za zmeškané zmenené rezervácie, ak boli spôsobené tým, že cestujúci nekontaktoval naše zákaznícke služby.

   Služba flexibilných leteniek umožňuje zmenu rezervácie leteniek, ak je takáto zmena dostupná. Ak sa zmena týka zakúpenia drahších leteniek, náklady s tým spojené bude znášať výlučne cestujúci. Zmenený let sa musí absolvovať tou istou leteckou spoločnosťou, ktorá by zabezpečovala pôvodnú prepravu.

   • Cestujúci nemôžu zmeniť destináciu, a to ani pri ceste tam, ani späť.
   • Služba flexibilných leteniek neumožňuje meniť mená alebo opravovať mená.
   • Lety sa musia absolvovať v poradí, v akom boli pôvodne rezervované.
   • Zmena na inú kabínu alebo triedu rezervácie v rámci toho istého letu nie je povolená.
   • Zmena rezervácie letenky v súvislosti s tzv. medzipristátím nie je dovolená.
   • Cestujúci môžu zmeniť rezerváciu letenky iba jedenkrát. Po potvrdení zmeny je služba zmeny rezervácie využitá a nedá sa znovu použiť.
   • Služba flexibilných leteniek nebude refundovaná, ak dôjde k zrušeniu cesty.
   • Ak zmena znamená, že niektorí cestujúci už nemajú nárok na špeciálnu cenu (napr. batoľatá), cestujúci musí zaplatiť rozdiel za novú letenku.
   • Spoločnosť Gotogate nie je zodpovedná za informácie o vízach, ak sa pobyt predĺži.
   • Pri zmene rezervácie sa cesta musí dokončiť do jedného roka od času rezervácie.
   • Nová cesta sa nesmie začať pred uplynutím 24 hodín od času žiadosti o zmenu.
   • Pri zmene rezervácie spoločnosť Gotogate nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek doplnkové služby, napríklad rezervácie batožiny alebo sedadla, ktoré boli rezervované priamo u leteckej spoločnosti.
   • Služba zmeny rezervácie, ktorá bola použitá na zmenu, sa v prípade zrušenia nikdy nerefunduje.
   • Ak sa cestujúci nedostaví na jednu z častí cesty, možnosť zmeny rezervácie stráca platnosť.


  7. Refundácie
  8. Obdobie vybavenia sa pohybuje od 4 do 16 týždňov v prípade akýchkoľvek refundácií. Všetky refundácie uskutočňuje poskytovateľ a spoločnosť Gotogate nie je schopná ovplyvniť toto obdobie vybavenia. Pri refundácii bude účtovaný manipulačný poplatok 55 EUR za každú letenku. Spoločnosť Gotogate nebude refundovať poplatok za ochranu pre prípad zrušenia alebo skôr zaplatené poplatky, výdavky a akékoľvek poistky (okrem cestovného poistenia).

   Ak letecká spoločnosť zruší let z dôvodu nepredvídaných udalostí (vyššia moc) alebo zmien časového plánu, bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 15 EUR na osobu.

  9. Nedostavenie sa k odletu alebo nenastúpenie do lietadla
  10. Týmto nám udeľujete povolenie na zrušenie nevyužitého letu vo vašom mene v prípade nedostavenia sa k odletu alebo nenastúpenia do lietadla a na žiadanie prípadnej refundácie od leteckej spoločnosti vo vašom mene. Na tieto úkony máme právo, nie sme však povinní ich vykonať, a vaše právo žiadať o refundáciu priamo u leteckej spoločnosti zostáva nedotknuté.

  11. Ochrana pre prípad zrušenia
  12. Ochrana pre prípad zrušenia musí byť dohodnutá a zaplatená v čase rezervácie cesty. Táto ochrana sa uplatňuje, keď sa vytvorí rezervácia a stratí platnosť, keď sa cesta začne, počítané od pôvodného rezervovaného dátumu odletu. Ak má byť ochrana pre prípad zrušenia uplatnená pri zrušení rezervácie, všetci cestujúci na rezervácii musia mať dohodnutú ochranu pre prípad zrušenia.

   Zrušenie

   Zrušenie sa musí vykonať minimálne dve hodiny pred odletom, aby ochrana pre prípad zrušenia bola platná. Ochrana pre prípad zrušenia stratí platnosť po začatí cesty. Mimo hodín, keď odpovedáme na telefonáty, musíte kontaktovať za účelom zrušenia rezervácie priamo leteckú spoločnosť a hotel alebo autopožičovňu.

   Keď sa cesta zruší po predložení platného lekárskeho potvrdenia, bude vrátená celá cena rezervácie okrem nášho manipulačného poplatku vo výške 45 EUR na osobu. Nebudeme refundovať poplatok za ochranu pre prípad zrušenia alebo skôr zaplatené poplatky, výdavky a akékoľvek poistky (okrem cestovného poistenia). Maximálna suma, ktorú možno vyplatiť v prípade zrušenia chráneného ochranou pre prípad zrušenia, je 2500 EUR na jednu osobu a/alebo 5000 EUR na jednu cestu.

   Refundovateľné nehody

   Finančné prostriedky budú vrátené, ak cestujúci nebude môcť absolvovať plánovanú cestu z dôvodu nasledujúcich nepredvídaných udalostí.

   • Akútne ochorenie či úraz týkajúci sa vás, vášho spolucestujúceho z rovnakej rezervácie alebo blízkeho príbuzného, pričom v súlade s osvedčením nestranného lekára, ktorý vám poskytuje liečbu, sa vám neodporúča podniknúť plánovanú cestu.
   • Úmrtie týkajúce sa vás, blízkeho príbuzného alebo spolucestujúceho z rovnakej rezervácie.

   Ochrana pre prípad zrušenia nezahŕňa:

   • Náhradu, ktorá môže byť prijatá odinakiaľ, napríklad z inej ochrany pre prípad zrušenia alebo poistky.
   • Ochorenie, nehodu alebo úraz, ktorých ste si boli vedomý (ktoré vám boli diagnostikované) pri uzatváraní ochrany pre prípad zrušenia.
   • Chronické ochorenia/infekcie/duševné poruchy, ak daná osoba nebola úplne bez symptómov/problémov za posledných šesť mesiacov, od času rezervácie cesty. Ak zrušenie súvisí s týmito symptómami, diagnózu musí potvrdiť špecialista.
   • Ochorenie, nehodu alebo iné dôsledky tehotenstva alebo pôrodu.
   • Komplikácie spôsobené alkoholom, inými omamnými látkami, sedatívami alebo narkotikami.
   • Výdavky spôsobené skutočnosťou, že poistená strana oneskorila zrušenie dohodnutej cesty.
   • Situáciu, keď účel cesty už neexistuje.
   • Komplikácie spojené so zákrokmi alebo liečbou, ktoré sú predmetom osobnej voľby, napríklad kozmetické operácie.
   • Akékoľvek doplnkové služby pre cestu, ktoré nie sú zahrnuté v potvrdení, napríklad lístky do divadla a podobne.

   Čo od vás vyžadujeme?

   Ochrana pre prípad zrušenia je platná iba spolu s platným lekárskym potvrdením. To musíme dostať do piatich pracovných dní od zrušenia. Lekárske potvrdenie musí vyplniť nestranný lekár, ktorý poskytuje liečbu, a musí obsahovať meno, kontaktné údaje a pečiatku lekára. Ak lekár nemá k dispozícii pečiatku, musí byť priložená kópia identifikačného preukazu lekára.

   V lekárskom potvrdení musia byť tiež uvedené nasledujúce informácie.

   • dátum vyšetrenia
   • výsledky vyšetrenia
   • diagnóza
   • iné originálne certifikáty/dokumenty, ktoré môžu mať význam pri hodnotení žiadosti
   • údaj, že ochorenie je akútne a bráni pacientovi v cestovaní

   Lekárske potvrdenie si môžete prevziať tu »

   Vysvetlenie pojmu „blízky príbuzný“
   „Blízky príbuzný“ v tomto kontexte je manžel, manželka, deti, vnúčatá, súrodenci, rodičia, starí rodičia alebo svokrovci poistenej osoby, alebo osoba, s ktorou poistená osoba žije ako pár, ako keby boli zosobášení.


 5. Platba

  1. Ceny
  2. Rezervácia je záväzná po uskutočnení platby a nedá sa zmeniť alebo zrušiť. Tieto pravidlá stanovujú letecké spoločnosti, nie spoločnosť Gotogate. Keď spoločnosť Gotogate dostane platbu, odošleme potvrdenie rezervácie na e-mailovú adresu uvedenú cestujúcim v čase rezervácie. Toto potvrdenie rezervácie je lístkom/poukážkou cestujúceho a musí ho mať pri sebe počas celej cesty. Zákazník súhlasí s elektronickým prenosom faktúry.

   Všetky platby spravuje spoločnosť SRG Finland Oy (19254537).

  3. Podvod v súvislosti s platbou
  4. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo odmietnuť platbu kartou, ak existuje dôvod na podozrenie, že dochádza k podvodu. Pri podozrení na zločin sa môže vyžadovať legitimácia platby. Všetky druhy podvodov súvisiacich s kartami budú hlásené polícii a odoslané spoločnosti na vymáhanie dlhov.

  5. Debetné/kreditné karty (MasterCard, Eurocard a Visa)
  6. Nie je možné platiť kartou Diners Club. V niektorých prípadoch nie sme schopní akceptovať zahraničné karty. Pri platbe kartou môže strhnutie platby prebiehať v dvoch krokoch – jedna platba leteckej spoločnosti a jedna spoločnosti Gotogate/Travelpartner.

  7. Okamžité bankové platby
  8. Uvedené ceny vo výsledkoch vyhľadávania vyžadujú okamžité bankové platby.


 6. Doplnkové služby
  1. Balík služieb
  2. Balík služieb je služba, ktorú ponúkame našim zákazníkom. Cestujúci si kupuje túto službu v čase rezervácie. Je tiež možné zakúpiť si balík služieb kedykoľvek dodatočne pred odletom po zaplatení poplatku vo výške 35 EUR na jednu rezerváciu.

   Balík služieb obsahuje nasledovné:

   • Vyhľadanie najlepších možných alternatív, ak letecká spoločnosť zmení svoj časový plán (podľa pokynov poskytnutých leteckou spoločnosťou).
   • Predbežná rezervácia sedadiel u leteckej spoločnosti na letoch, na ktorých to je možné (výnimky: sedadlá vedľa núdzových východov, sedadlá s väčším priestorom na nohy a lety v rámci Európy).
   • Pomoc pri podaní žiadosti o detskú postieľku (kolísku) pre batoľa (často nie je možné pri letoch v rámci Európy).
   • Rezervovanie špeciálnej batožiny (napríklad golfové vaky alebo lyže).
   • Rezervovanie špeciálnej stravy, ak je strava v cene (zvyčajne nie je v cene pri letoch v rámci Európy).
   • Hľadanie možností a cien za zmenu rezervácie vašej cesty (upozorňujeme, že cena za zmenu rezervácie bude účtovaná podľa pravidiel leteckej spoločnosti tak, ako je to uvedené na vašej letenke).
   • Registrácia vašej bonusovej karty u leteckej spoločnosti.
   • Odosielanie žiadostí do hotela.

   Môžu sa účtovať dodatočné poplatky. V prípade zrušenia alebo nepotvrdenia žiadosti vám nebudú vrátené peniaze za balík služieb.

   Ak odlietate v najbližších troch dňoch, žiadame, aby ste nám vaše žiadosti oznamovali telefonicky alebo e-mailom. Upozorňujeme, že často nie je možné potvrdiť žiadosti, ak sú odoslané v čase kratšom ako 72 hodín pred odletom.

   Cestujúci so silnými potravinovými alergiami musia na túto skutočnosť upozorniť priamo leteckú spoločnosť.

  3. Cestovné poistenie
  4. Spoločnosť Gotogate sprostredkúva cestovné poistenie v spolupráci so spoločnosťou Solid. Všetky kontakty týkajúce sa poistenia odkazujú na spoločnosť Solid.

  5. Poistenie batožiny
  6. Spoločnosť Gotogate sprostredkúva poistenie batožiny v spolupráci so spoločnosťou Solid. Všetky kontakty týkajúce sa poistenia odkazujú na spoločnosť Solid.

  7. Platba za doplnkovú službu
  8. Zákazník môže za doplnkové produkty zaplatiť dvomi spôsobmi. Podrobnosti o platbe môžu byť odoslané na oddelenie zákazníckej podpory buď telefonicky, alebo prostredníctvom objednávkového odkazu, ktorý poskytneme na základe dohody.

   Spoločnosť Gotogate neakceptuje karty na jedno použitie, keďže platba môže prebiehať v dvoch krokoch. Zákazník je zodpovedný za to, aby zabezpečil, že platba bude môcť prebehnúť v čase nákupu. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo vrátenia v prípade akýchkoľvek korekcií ceny alebo technických porúch.

   Služba je záväzná po uskutočnení platby a nedá sa zmeniť alebo zrušiť.

  9. Sedadlá
  10. Túto službu si môžete zakúpiť iba v čase rezervácie letenky. Nezaručujeme vám, že požadované sedadlo vám pridelí aj letecká spoločnosť. Nemôžeme rezervovať sedadlá v určitom rade, sedadlá s väčším priestorom pre nohy alebo pri núdzovom východe. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť sedadlá bez upozornenia spoločnosti Gotogate alebo cestujúceho.

   Sedadlá sa zvyčajne nedajú rezervovať pri letoch nadväzujúcich na medzikontinentálne lety (napríklad domáce lety alebo lety v rámci Európy).

   Rozmiestnenie sedadiel zobrazené v čase rezervácie slúži iba ako príklad a nemusí sa zhodovať so skutočnou konfiguráciou lietadla.


 7. Hotel
  1. Hotely
  2. Spoločnosť Gotogate organizuje ubytovanie v hoteloch v spolupráci s IAN.COM. Samotný cestujúci musí upozorniť hotel na akúkoľvek zmenu časového plánu letov, ktorá spôsobí jeho neskorý príchod do hotela.
   Kliknite sem pre úplné podmienky »

  3. Prázdninové domy a apartmány
  4. Spoločnosť Gotogate poskytuje ubytovanie v prázdninových domoch a apartmánoch v spolupráci so spoločnosťou Sunnyrentals.com.
   Kliknite sem pre úplné podmienky »

  5. Hotely
  6. Informácie uvedené na webovej stránke spoločnosti Gotogate poskytuje poskytovateľ hotelového ubytovania. Obrázky zobrazené na webovej stránke nemusia nevyhnutne zodpovedať skutočne rezervovanému ubytovaniu. Spoločnosť Gotogate nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby na obrázkoch alebo v texte, ani za zmeny informácií poskytovaných dodávateľom. Vždy odporúčame, aby si cestujúci utvoril vlastný názor na štandard konkrétneho hotela.

   Hviezdičkové hodnotenia sa používajú ako celkové hodnotenia hotelových služieb a vybavenia. Upozorňujeme, že ide o medzinárodné hodnotenie, ktoré sa môže odlišovať od všeobecne známeho štandardu v konkrétnej krajine.


 8. Sťažnosti
  1. Reklamácie
  2. S akýmikoľvek problémami alebo komentármi k vašej ceste sa musíte obrátiť priamo na poskytovateľa (letecká spoločnosť, autopožičovňa, hotel). Ak dostanete platbu alebo náhradu priamo od poskytovateľa, vaše právo na náhradu retrospektívne zvyčajne zaniká. Všetky sťažnosti, za ktoré poskytovateľ nevyplatí žiadnu platbu/náhradu počas vašej cesty, budú odoslané priamo spoločnosti Gotogate na prešetrenie. Sťažnosti sa vybavujú výlučne písomne a odosielajú sa prostredníctvom na to určeného formulára sťažností do jedného mesiaca od ukončenia vašej cesty. Vybavenie sťažnosti trvá približne tri mesiace.
   Náš formulár sťažností si môžete prevziať tu »

   Všetky sťažnosti posielajte na adresu:
   Gotogate
   FAO: Reklamation [Complaints]
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Švédsko

  3. Právna zodpovednosť leteckej spoločnosti
  4. Informačnú prílohu týkajúcu sa právnej zodpovednosti leteckej spoločnosti nájdete tu >>

  5. Riešenie sporov
  6. Európska komisia ponúka vstup pre spotrebiteľov a podniky v prípadoch riešenia rozporov pri cezhraničných transakciách v elektronickom obchode. Táto služba je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr


 9. Iné informácie
  1. Švédsky zákon o osobných údajoch (PUL)
  2. Spoločnosť Gotogate uplatňuje švédsky zákon o osobných údajoch (1998:204). Nákupom služby/produktu od nás alebo zaregistrovaním vašich údajov u nás vyjadrujete súhlas s tým, aby sme tieto údaje spracovali na špecifikované účely.

   Osobnými údajmi sa myslia všetky informácie týkajúce sa osoby, ktoré boli v nejakej forme uložené. Sem patrí napr. vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje, informácie o bankovom účte a iné informácie, ktoré odošlete v súvislosti s vami a vašou rodinou, keď si u nás vytvoríte profil alebo sa zaregistrujete.

   Údaje, ktoré odošlete do spoločnosti Gotogate na webovej stránke, budú použité na administratívne účely a na to, aby sme našim zákazníkom mohli poskytovať služby na vysokej úrovni. Tieto údaje nám umožnia poskytnúť vám služby, ktoré si objednáte, dodať vám požadované produkty a posielať vám ponuky a podobné produkty spojené s vašou cestou. Tieto informácie budú tiež použité na štatistické účely, na zlepšenie obsahu webovej stránky a na aktualizáciu našich databáz.

   Osobné údaje týkajúce sa informácií o účte pri platbe za naše produkty/služby budú spracované iba za účelom dokončenia vášho nákupu a tretej strane budú odoslané iba v prípade, ak je to potrebné na implementáciu a spracovanie vašej platby a prijatie platby za vašu rezerváciu.

   Spoločnosť Gotogate je súčasťou skupiny, pre ktorú je rodičovskou spoločnosťou spoločnosť European Travel Interactive. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo bez obmedzení spracúvať a prenášať údaje v rámci tejto skupiny. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo bez obmedzení prenášať údaje tretej strane v prípade predaja alebo nákupu spoločnosti alebo aktív, alebo ak spoločnosť European Travel Interactive, iná spoločnosť v rámci skupiny alebo aktíva v rámci skupiny budú získané treťou stranou a osobné údaje budú jedným z prenesených aktív. Tretie strany, ktoré môžu získať tieto údaje, budú podľa možnosti spoločnosti, ktoré ponúkajú podobné produkty a služby ako spoločnosť Gotogate.

   Údaje môžu byť zdieľané s našimi partnermi a inými účastníkmi pôsobiacimi v mene spoločnosti Gotogate, napr. subdodávateľmi, za účelom dodržania zmlúv medzi používateľmi a spoločnosťou Gotogate.

   Môžeme tiež odoslať údaje tretej strane za účelom dodržania právnej povinnosti, alebo ak to vyžaduje zákon alebo súdne rozhodnutie.

   Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na webovej stránke a ktoré sa nedajú priradiť k vám osobne, napríklad informácie o členoch rodiny a priateľoch pred službami rezervácie alebo členstvom v službe „Moje stránky“, budú uložené iba pre vaše súkromné účely. To znamená, že spoločnosť Gotogate nepoužije tieto údaje na kontaktovanie príslušných osôb ani inak nevyužije tieto informácie.

   Ste osobne zodpovedný za aktualizáciu údajov na webovej stránke alebo kontaktovaním spoločnosti Gotogate. Ak chcete aktualizovať alebo opraviť odoslané údaje, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo názory týkajúce sa našich služieb, informácií, ktoré získavame alebo vašich práv, môžete nás kontaktovať na www.gotogate.sk

   Ak si neželáte dostávať ďalšie ponuky týkajúce sa vašej cesty, na konci e-mailu kliknite na zrušenie odberu. V prípade akýchkoľvek problémov so zrušením odberu pošlite e-mail na adresu crm@etraveli.com

  3. Čierny zoznam leteckých spoločností
  4. Niektorým leteckým spoločnostiam bola zakázaná činnosť v EÚ.
   Viac o týchto leteckých spoločnostiach zistíte tu »

Header
Subject
Body
Footer