Používateľské podmienky


Ochrana osobných údajov

Činnosť spoločnosti Gotogate je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Registráciou svojich údajov na webových stránkach súhlasíte s tým, aby spoločnosť Gotogate mohla spracovávať tieto údaje na uvedené účely.
Pod pojmom osobné údaje sa rozumejú akékoľvek informácie o jednotlivcovi zaznamenané v akejkoľvek podobe. Patrí sem napr. vaše meno, e-mailová a poštová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje a údaje o účte, ako i ďalšie informácie, ktoré nám o sebe a svojich rodinných príslušníkoch poskytnete pri vytváraní profilu v sekcii „Môj účet.“

Informácie, ktoré spoločnosti Gotogate poskytnete prostredníctvom jej webových stránok, sa používajú na administratívne účely a na zachovanie vysokej úrovne ponúkaných služieb. Tieto údaje používame na poskytovanie požadovaných produktov a služieb, na informovanie o novinkách a podujatiach, na zasielanie špeciálnych ponúk alebo na poskytovanie ďalších informácií, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Tieto informácie takisto používame na štatistické účely, ako aj na zlepšenie obsahu našich webových stránok a aktualizáciu databáz.

Spoločnosť Gotogate je súčasťou skupiny, ktorej materskou spoločnosťou je spoločnosť eTRAVELi. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo s týmito údajmi v rámci tejto skupiny bez obmedzení nakladať a spravovať ich. Spoločnosť Gotogate si vyhradzuje právo tieto údaje bez obmedzení prenášať tretím stranám v prípade predaja alebo kúpy spoločností alebo ich aktív, alebo v prípade, ak spoločnosť eTRAVELi, ďalšia spoločnosť v rámci dcérskej skupiny alebo aktíva v rámci skupiny získa tretia strana a ak budú tieto osobné údaje jedným z prevádzaných aktív. Medzi tretie strany, ktoré budú môcť získať tieto údaje, budú prioritne patriť spoločnosti ponúkajúce podobné produkty a služby ako spoločnosť Gotogate.

Tieto informácie môžeme na účely plnenia zmlúv medzi používateľmi a spoločnosťou Gotogate sprístupniť našim partnerom a ďalším účastníkom pracujúcim v mene spoločnosti Gotogate, napr. našim subdodávateľom.

Tieto údaje môžeme takisto sprístupniť tretím stranám s ohľadom na splnenie si právnej povinnosti, alebo pokiaľ to od nás budú vyžadovať platné právne predpisy alebo súdne príkazy.

Osobné informácie, ktoré ste spoločnosti Gotogate poskytli na webových stránkach a ktoré sa netýkajú vás osobne, ako napr. informácie o vašich rodinných príslušníkoch a priateľoch, budú uložené len na vaše súkromné použitie. Znamená to, že spoločnosť Gotogate nebude tieto informácie používať na to, aby príslušné osoby kontaktovala, ani nebude tieto údaje využívať žiadnym iným spôsobom.

Zmeny/doplnenia

Vyhradzujeme si právo tieto zmluvné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Zmeny zmluvných podmienok sú zverejňované na našich webových stránkach a majú okamžitú účinnosť.

Kontakt

Ste povinný zabezpečiť, aby vaše údaje boli na webových stránkach či pri komunikácii so spoločnosťou Gotogate vždy aktuálne. Pokiaľ budete chcieť svoje informácie aktualizovať alebo opraviť, prípadne, ak budete mať otázky či pripomienky k našim službám, informáciám, ktoré zhromažďujeme, našim všeobecným zmluvným podmienkach alebo k svojim právam, neváhajte sa na nás obrátiť na adrese Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala, SWEDEN (ŠVÉDSKO).

Header
Subject
Body
Footer