Záruka prípoja


Naše služby

Aby sme vám zabezpečili čo najlepšie služby počas vašej cesty, prichádzame so zárukou prípoja. Podstatou je zariadiť, aby bola vaša cesta hladká a jednoduchá. Znamená to, že ak cestujete na samostatné letenky a nastane prípad ako meškanie letu, zmena času letu alebo zrušenie, ktoré by viedlo k omeškanému príletu do vašej destinácie o viac ako 24 hodín, Gotogatepomôžeme vám nájsť najlepší možný let. Ak neexistuje vhodná alternatíva, ponúkneme vám namiesto toho úplnú refundáciu neuplatnených leteniek alebo letenku späť do krajiny odletu – v závislosti od toho, čo vám bude viac vyhovovať.

Upozorňujeme však, že vám pomôžete len v prípade, že vám zmeny na jednej letenke ovplyvnia druhú letenku; napríklad, ak letíte Štokholm-Oslo-New York City-Dallas a posledná časť je na samostatnú letenku, budeme riešiť len túto časť. Upozorňujeme tiež, že táto služba platí za normálnych podmienok. Neplatí v prípade vyššej moci, napríklad v prípade nepriaznivých podmienok počasia.

Záruka prípoja tiež neplatí v prípade, že spravíte zmeny na ktorejkoľvek z vašich leteniek bez nášho vedomia.

Záruka prípoja platí v prípadoch:

  • ak letecká spoločnosť zmení pôvodný čas letu alebo let zruší pred plánovaným odletom a to vedie k omeškaniu príletu do vašej destinácie o viac ako 24 hodín.
  • Ak cestujete na viacero samostatných leteniek.

Ako použiť záruku prípoja:

  • V prípade zmeškaného letu, zmeny pôvodného času letu vykonanej leteckou spoločnosťou alebo jeho zrušenia nás musíte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom do 48 hodín – ak je váš odlet plánovaný o 4 a viac dní; v prípade, že je váš odlet plánovaný za menej ako 4 dni, musíte nás kontaktovať do 24 hodín. Ak nás nebudete kontaktovať vo vyhradenom čase, záruka už nebude platná. Ak nás budete informovať o zmene času letu alebo o zmeškanom lete, ponúkneme vám nový let v rovnakej triede do 72 hodín alebo vás budeme refundovať za nevyužité letenky.
    Vašu odpoveď musíte dostať do 24 hodín od momentu, kedy dostanete našu ponuku, v opačnom prípade záruka prípoja viac nebude platná.
  • Ak zmeškáte pripájací let na druhú letenku kvôli zmeškanému alebo zrušenému letu, musíte nás kontaktovať telefonicky čo najskôr. Ak k takému prípadu dôjde mimo našich pracovných hodín, novú letenku do vašej destinácie si musíte nájsť sami. Náklady vám preplatíme potom, ako nám poskytnete dôkaz, že ste si rezervovali letenky v rovnakej triede a v primeranej cene. Ak sa rozhodnete pre vyššiu triedu letu, zaplatíte rozdiel. Upozorňujeme, že v takýchto prípadoch vždy dodržiavame letiskové odporúčania na najkratší čas pripájacieho letu. Ak bez ohľadu na to zmeníte váš pripájací let, nedostanete žiadnu refundáciu.

Ubytovanie: Ak v dôsledku zmeškaného alebo zrušeného letu zmeškáte váš pripájací let a budete tak musieť zostať cez noc (22:00 – 08:00), preplatíme vám náklady za ubytovanie (maximálne 50 EUR/cestujúci). Kompenzácia platí bez ohľadu na počet letov.

Jedlo a nápoje: Ak meškáte viac ako 4 hodiny v dôsledku zmeškaného alebo zrušeného letu, preplatíme vám náklady za jedlo a nápoje (do 10 EUR/osoba).

Ak vám jedlo alebo ubytovanie ponúkne letecká spoločnosť alebo letisko, neposkytneme vám žiadnu kompenzáciu.

Alternatívna preprava: Ak vám nenájdeme druhý let z rovnakého letiska, môžeme vás presmerovať na iné letisko v rozsahu do 200 kilometrov. V taktom prípade vám preplatíme náklady na prepravu – maximálne do 100 EUR pre vás a vašich spolucestujúcich.

Víza

V niektorých prípadoch budete na vašu cestu potrebovať víza alebo tranzitné víza. Je na vás, aby ste si to zistili.

Batožina

Keďže cestujete s rôznymi leteckými spoločnosťami alebo s jednou leteckou spoločnosťou na viaceré letenky, radi by sme vás upozornili, že si zrejme budete musieť svoju batožinu vyzdvihnúť a znovu podať.

Header
Subject
Body
Footer